De Woonweter Rijssen-Holten
Samen naar duurzaam wonen

Voorgeschiedenis

Op dinsdag 27 januari 2015 hebben negen bedrijven uit Rijssen-Holten een samenwerkingsovereenkomst gesloten om samen te werken op het gebied van aanpassing en verduurzaming van woningen. Naast de bedrijven maakt ook het ROC van Twente deel uit van het consortium. De overeenkomst is getekend in aanwezigheid van Jan Aanstoot, wethouder van de gemeente Rijssen-Holten. De samenwerkingspartners besluiten om een fysieke ruimte in te richten waar woningeigenaren terecht kunnen voor een onafhankelijk advies over woningaanpassing op het gebied van energiezuiniger maken, comfortverbetering, verbetering veiligheid en levensloopbestendig maken. 

Op 24 september 2015 is De Woonweter Rijssen-Holten officieel in gebruik genomen door Erik Lievers, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Jan Aanstoot, wethouder van de gemeente Rijssen-Holten. Per 1 september 2016 is De Woonweter Rijssen-Holten overgedragen aan Stichting De Woonweter Rijssen-Holten. Deze stichting is verantwoordelijk voor de verdere exploitatie van De Woonweter.

Missie 

Woningen optimaal verduurzamen, comfortabeler maken, levensloopbestendig maken en/of veiliger maken door vanuit een één-loket gedachte een inhoudelijk gedegen advies te geven aan inwoners en de uitvoering van de maatregelen gecoördineerd uit te voeren en garant te staan voor de prestaties ervan (het ontzorgen van woningeigenaren en verenigingen van eigenaren).

 Visie en strategie 

Door samenwerking tussen bedrijven binnen de gemeente Rijssen-Holten,  inwoners, vereniging van eigenaren (VvE), MKB te helpen om hun woning en/of huishouden, pand te verduurzamen en/of comfortabeler en/of levensloopbestendig en/of veiliger te maken. De samenwerking presenteert zich middels De Woonweter Rijssen-Holten. De samenwerkende bedrijven garanderen kwaliteit in zowel het advies, de uitvoering als de prestaties tijdens de gebruiksfase door een actieve bijdrage aan kennisoverdracht binnen de samenwerking, kennisontwikkeling en een transparante kennisdeling met betrekking tot prospects.

E-mailen
Bellen