De Woonweter Rijssen-Holten
Samen naar duurzaam wonen

Energieneutraal: van EPC naar BENG


Energieneutraal bouwen is waar naar gestreefd wordt. Nieuwbouwwoningen moeten standaard al voldoen aan strenge eisen. Nog niet alle nieuwbouwwoningen voldoen hieraan, maar dat gaat veranderen. Vanaf 2020 moet elke nieuwbouwwoning voldoen aan BENG. Overheidsgebouwen moeten al vanaf 2019 aan deze eisen voldoen. De Rijksoverheid streeft ernaar om in 2050 heel gebouwd Nederland energieneutraal te laten functioneren volgens de Europese richtlijnen (EPDB = Energy Performance of Buildings Directive) voor energieneutrale gebouwen.

Onder een energieneutraal gebouw wordt een gebouw verstaan dat een zeer lage hoeveelheid energie vereist, die in belangrijke mate voortkomt uit hernieuwbare bronnen. Ofwel een gebouw dat net zoveel energie opwerkt (op en duurzame manier) als het verbruikt en nodig is voor het verwarmen en/of koelen van de woning, alsmede het gebruikersgebonden energieverbruik. Een energieneutraal gebouw heeft op jaarbasis per saldo een totaal energieverbruik van precies nul, uitgaande van standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland. Het betreft alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning of het gebouw zichtbaar worden. Het gaat dus om het totaal van het gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik minus de opbrengst van lokale duurzame bronnen. Energieneutraal in deze betekenis komt overeen met het begrip Nul op de Meter.
E-mailen
Bellen