De Woonweter Rijssen-Holten
Samen naar duurzaam wonen

Nul op de meter

In een Nul op de Meter-woning (NOM) wordt net zoveel energie opgewekt als de woning, inclusief bewoners, verbruiken. Aan het einde van het jaar moet de meter dus in feite weer op 0 staan. Het netto energiegebruik in een NOM-woning wordt tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.

Om tot een NOM-woning te komen, is het belangrijk de driestappenstrategie te volgen van de Trias EnergeticaZorg ervoor dat gevels en daken optimaal geïsoleerd zijn, zodat verspilling wordt tegen gegaan.Energieverbruik

In een NOM-woning zijn opwekking en verbruik niet gelijktijdig in balans, maar wordt het verbruik en gebruik achteraf tegen elkaar weggestreept. Dat resulteert in een energienota van gemiddeld 0 euro op jaarbasis. Hierbij wordt niet alleen gerekend met de kosten voor het totale energieverbruik, maar ook met de kosten voor vastrecht en met de teruggave van de energiebelasting.

Onder het totale energieverbruik wordt verstaan het gebouwgebonden plus het gebruikersgebonden energieverbruik minus de opbrengst van lokale duurzame bronnen. Het gebouwgebonden energieverbruik is het energieverbruik voor ruimteverwarming, ruimtekoeling en ventilatie, warmtapwater, elektriciteit voor de hiervoor benodigde installaties en verlichting. Het gebruikersgebonden energieverbruik is het energieverbruik voor huishoudelijke apparatuur, exclusief verlichting.

Verhuurders en huurders kunnen onderling een energieprestatievergoeding (EPV) afspreken. Hiermee kunnen verhuurders een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) Nul op de Meter woningen. Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken.


E-mailen
Bellen